Методичний бенефіс “Сучасні технології на уроках професійно-теоретичного навчання”

В рамках роботи методичної комісії з професій «Кухар», «Кондитер», пройшов методичний бенефіс викладача предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» Малиги А.О.

У творчій атмосфері Ася Олегівна комплексно ознайомила присутніх з ефективним педагогічним досвідом використання сучасних форм та методів на різних етапах уроків, що забезпечує ефективність і результативність, сприяє формуванню активної особистості, дає можливість індивідуалізовано підходити до організації навчальної діяльності учнів з різним рівнем підготовленості. А також виявляти їх здібності та можливості, які на звичайних уроках не проявляються.
Одним із найдієвіших методів мотивації навчання, викладач вважає, створення ситуації захопленності: легенда; захопливі приклади; магічні дрібниці, парадоксальні приклади тощо.
Захоплюючим та цікавим були фрагменти уроків з використанням мультимедійних презентацій, дидактичних та інтелектуальних ігор, презентації дослідницької роботи учнів, застосування методу кейс-ситуації, презентації нових виробничих технологій. Використання такої методики спонукає учнів до пошуку нових знань, сприяє розвитку пізнавального інтересу, дозволяє учням самоствердитися що створює умови для виховання творчих здібностей майбутніх кулінарів.

Найважливіша риса сучасного професійного навчання – це його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін.
Пояснення, демонстрація самі по собі ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна лише досягти за допомогою моделювання життєвих ситуацій, спільного розв’язання проблем. І Ася Олегівна презентувала фрагменти уроків з аналізом конкретних виробничих ситуацій. Це є ефективним методом підготовки сучасних спеціалістів, тому що вони дозволяють поєднувати знання і вміння учнів, вводять учнів у сферу виробничої діяльності та виробляють у них здатність критично оцінювати діяльне виробництво, шукати шляхи його вдосконалення.
Проведення «Методичного бенефісу» дав можливість поширювати кращі педагогічні досягнення, а це, безумовно, сприяє розвитку творчості педагогів, підвищує їхню професійну майстерність.

Бороденко Л.А., матодист