Професійне становлення кваліфікованих робітників через особистісно-орієнтоване навчання

В розвитку сучасної педагогічної думки прослідковується тенденція до особистісно-орієнтованої педагогіки. Застосування положень відповідної концепції в методичних дослідженнях стимулює пошук нових підходів до розвитку пізнавальних можливостей і навчально-організаційних вмінь у процесі навчання професії.

Педагогічний колектив ДНЗ «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства» залишається небайдужим до вивчення та впровадження особистісно орієнтованого навчання в практику роботи. І  шостого лютого 2019 р.  проведено методичний захід – педагогічна майстерня на тему «Особистісно орієнтоване навчання як умова професійного становлення майбутніх робітників сфери ресторанного господарства». За мету заходу було поставлено вдосконалити знання та вміння педагогів із застосування методики такого навчання, обмінятися досвідом роботи в питаннях використання форм та методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб’єктивний досвід учнів. 

Педагогічна майстерня проходила у ІІ етапи. На першому етапі (теоретичний) виступила методист училища Бороденко Л. А., яка наголосила на головних завданнях особистісно орієнтованого навчання, критеріях ефективної діяльності педагога та основних етапах роботи в яких учень стає суб’єктом навчальної діяльності. Цікавими та професійно-пізнавальними стали  доповіді викладачів Малиги А. О. та Грибанової Т. А. майстра в/н Скрипник Т. В. де розглянуто теоретичні основи диференційованого навчання, на яких ґрунтується особистісно-орієнтований підхід на їх уроках.

На другому етапі (практичний) педагогам було запропоновано вправу «Неперервний ланцюжок», що дозволило всім присутнім викладачам та майстрам виробничого навчання обмінятися досвідом роботи з форм та методів навчальної діяльності, які дозволяють розкрити суб’єктивний досвід учнів. Ефективність застосування такої методики підтверджується педагогами училища, які відзначали зростання сформованості в учнів професійних вмінь, підвищення їх пізнавальної активності і самостійності та зменшення кількості невстигаючих учнів. А також зауважили, що якщо на уроці створена атмосфера довіри, доброти, то в процесі такого навчального заняття особистість буде не тільки засвоювати новий матеріал, успішно формувати основи професії, а й розвиватися та морально збагачуватися.

Відтак, упровадження в педагогічну практику особистісно орієнтованого навчання дозволить забезпечити гармонічний розвиток особистості. Крім того, впровадження особистісно орієнтованого підходу активізує мислення учнів, формує у них позитивні мотиваційні установки щодо майбутньої діяльності у сфері ресторанного господарства.

Бороденко Л.А., методист